Personen zum Deportationsort "Flossenbürg"


Przysucha, Oskar - 1916 Karlsruhe ... 1945 Natzweiler-Struthof